Spring naar hoofd-inhoud

Vrijstelling overdrachtsbelasting 2021: alles op een rijtje

Vanaf 2021 betalen huizenkopers jonger dan 35 jaar die een huis kopen om daar zelf in gaan wonen, eenmalig geen overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 geldt de aanvullende voorwaarde dat de woning niet duurder mag zijn dan vier ton. Voor overige kopers blijft de overdrachtsbelasting 2%. Als de woning niet zelf gebruikt gaat worden en niet zelf bewoond gaat worden, dan wordt de overdrachtsbelasting 8%.

Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 2021

Op 15 september 2020 is het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer’ (Wet differentiatie overdrachtsbelasting) bij de Tweede Kamer ingediend. Op 15 december 2020 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer goedgekeurd. Het doel van de oorspronkelijke motie was het verbeteren van de positie van starters op de woningmarkt ten opzichte van beleggers, omdat beleggers starters vooral in (grotere) steden vaak te vlug af zijn. Voor starters is het hierdoor steeds moeilijker om een woning te kopen. Deze wens heeft geleid tot een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters die een eigen woning kopen en een verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningen die niet voor eigen bewoning worden gebruikt en voor ‘niet woningen’.

Overdrachtsbelasting 2021 op een rijtje

  • Ben je onder de 35, en krijg je tussen 1 januari en 31 maart 2021 de sleutel van je nieuwe woning waar je zelf gaat wonen, dan betaal je geen overdrachtsbelasting, ongeacht de waarde van de woning.
  • Ben je onder de 35 en krijg je na 31 maart 2021 de sleutel van een huis beneden de € 400.000, dan betaal je geen overdrachtsbelasting. Ook hier geldt de eis van zelfbewoning.
  • Ben je onder de 35 en krijg je na 31 maart 2021 de sleutel van een huis boven de € 400.000 en ga je er zelf wonen, dan betaal je over het gehele bedrag 2% overdrachtsbelasting.
  • Ben je boven de 35 en koop je een woning waar je zelf in gaat wonen, dan betaal je net als nu 2% overdrachtsbelasting.
  • Koop je een huis, maar ga je er niet zelf in wonen (zoals beleggers) dan betaal je vanaf 1 januari 2021 8 procent overdrachtsbelasting.

Ook nog goed om te weten:

  • Het gaat om een eenmalige vrijstelling. Het moment van overdracht bij de notaris is bepalend, niet het moment dat je de koopovereenkomst tekent.
  • De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Koop je als stel een huis en is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel wel de 2% belasting.
  • Voor de vrijstelling maakt het niet uit of je al eerder een eigen woning hebt gehad. De woning hoeft dus niet de eerste koopwoning van de koper te zijn voor de vrijstelling.
  • Het betreft een tijdelijke regeling tot 01-01-2026

Vanaf het 2e kwartaal 2021 voor woningen tot € 400.000,-

Wie in het eerste kwartaal van 2021 bij de notaris de sleutel krijgt, profiteert het meeste. In het eerste kwartaal geldt de grens van vier ton nog niet. Dat is zo afgesproken omdat toen het voorstel op Prinsjesdag naar buiten kwam, er geen sprake was van een maximale woningwaarde. Veel huizenkopers hielden al rekening met het toekomstige voordeel. Pas later besloot de minister dat de maatregel alleen zal gelden voor degenen die dit duwtje in de rug het hardste nodig hebben en werd de grens van vier ton geïntroduceerd.

Overdrachtsbelasting vanaf 2021 voor woningen en voor niet-woningen

De overdrachtsbelasting is 6%. Vanaf 15 juni 2011 is de overdrachtsbelasting 'tijdelijk' verlaagd naar 2%. Voor verschillende panden wordt vanaf 2021 een verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting berekend:

Woning voor 'starters' voor eigen bewoning (onder bepaalde voorwaarden)0% overdrachtsbelasting
Woning voor doorstromers voor eigen bewoning2% overdrachtsbelasting
Woning niet voor eigen gebruik (zoals verhuur)8% overdrachtsbelasting
Andere objecten (zoals bedrijfspanden)8% overdrachtsbelasting

Bron: Adfiz.nl en FFP.nl

Update: 28-12-2020