Spring naar hoofd-inhoud

WOZ-bezwaar (gratis)

WOZ-bezwaar voor het verlagen van de WOZ-waarde om te besparen op belastingen en gemeentelijke heffingen. Vraag gratis bezwaar aan. De WOZ-waarde is de waarde van uw woning die door de overheid wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen te bepalen. De hoogte van de WOZ-waarde bepaald dus de hoogte van een aantal belastingen. Door een lagere WOZ-waarde is het mogelijk om flink geld te besparen op deze belastingen en heffingen. Een bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde is bovendien gratis.

Aanslag OZB van uw gemeente

In de eerste acht weken van het jaar ontvangt u van de gemeente een aanslag voor de gemeentelijke belastingen via een aanslag OZB. Hiermee wordt door de gemeente ook gelijk uw nieuwe WOZ-waarde van uw woning vast gesteld. U heeft vervolgens 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de nieuw vastgestelde WOZ waarde.

WOZ-waarde als grondslag

De WOZ-waarde van uw woning wordt dus gebruikt als grondslag voor meerdere belastingen en heffingen. Hieronder een overzicht van de belastingen en heffingen die zijn gebaseerd op de WOZ-waarde. Door het verlagen van de WOZ-waarde kunt u dus op de onderstaande belastingen en heffingen besparen:

 • OZB E (Onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)
 • OZB G (Onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)
 • Aanslag door het waterschap
 • Inkomstenbelasting (Box 1)
 • Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ-waarde)
 • Rioolheffing
 • Schenkbelasting
 • Erfbelasting
 • Watersysteemheffing
 • Afvalstofheffing
 • Vermogensbelasting (Box 3)
   

Gratis verlaging van de WOZ-waarde

De Groot Financieel Adviseurs werkt samen met Previcus Vastgoed. Previcus is marktleider en dé specialist op het gebied van WOZ-taxaties en de juridische afhandeling daarvan. Dagelijks helpt Previcus Vastgoed mensen geheel kosteloos met het verlagen van de WOZ-waarde en het besparen op belastingen.  Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard betaalt de gemeente de kosten van Previcus. Is dit niet het geval, dan is dit het risico voor Previcus. Het kost u in beide gevallen niets.

Wekwijze WOZ-bezwaar

De specialisten van Previcus hebben de taxatietechnische kennis in huis om de waarde van uw pand correct vast te stellen. Daarnaast hebben zij de beschikking over juridische kennis, welke belangrijk is bij het indienen van een bezwaar- of beroepschrift. Als u bezwaar wilt laten maken tegen de WOZ-waarde dan kunt u onderstaande formulier invullen. Vervolgens dient u een machtiging voor Previcus te ondertekenen, zodat Previcus gemachtigd is dit bezwaar namens u in te dienen. Daarna gaat Previcus aan het werk met uw bezwaarschrift.

Gratis WOZ-bezwaar aanvragen

Als u een gratis WOZ-bezwaar door Previcus wilt laten verzorgen dan willen wij u vragen om het onderstaande formulier te willen invullen.