Spring naar hoofd-inhoud

Bankgarantie of waarborgsom

Maar dan net even met een stapje extra

In de koopovereenkomst van de nieuwe woning is nagenoeg altijd de verplichting opgenomen om een bankgarantie aan de notaris te verstrekken of een waarborgsom bij de notaris te storten. Meestal wordt gekozen voor de bankgarantie. Uiteraard kunnen wij de bankgarantie voor u aanvragen, maar wij doen dan net even een stapje extra.

Bankgarantie stellen

Je hebt een nieuwe woning gekocht en de koopovereenkomst is getekend, maar de woning is nog niet overgedragen via de notaris. In deze tijd kan er veel gebeuren waardoor de koop, na het verlopen van de ontbindende voorwaarden, alsnog niet doorgaat. Om de verkoper een extra zekerheid te geven dat de koop wél doorgaat, wordt er in de koopovereenkomst een waarborgsom vastgesteld van (meestal) 10% van de koopsom.

De waarborgsom dien je te storten op een speciale bankrekening van de notaris. Wanneer je geen 10% van de koopsom beschikbaar hebt of dit bedrag liever op je bankrekening laat staan, dan kun je ook aan deze eis voldoen door een bankgarantie. Een bankgarantie is een waardepapier waarop staat vermeld welke instelling voor jou garant staat voor het bedrag van de waarborgsom. Zo’n instelling kan een bank zijn, maar ook een borgstellingsmaatschappij of een verzekeraar.

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie is een waardepapier waarop staat vermeld welke instelling voor jou garant staat voor het bedrag van de waarborgsom.

Bankgarantieverzekering

In de koopovereenkomst staat verder nagenoeg altijd vermeld dat er een boete van 10% van de koopprijs betaald moet worden als de woning niet overgedragen wordt of niet overgedragen kan worden. In geval van overlijden, ernstige ziekten, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid en echtscheiding kan dit het geval zijn. Het is mogelijk om hier voor ongeveer € 25,- een bankgarantieverzekering voor af te sluiten.

Als na het verlopen van de ontbindende voorwaarden de koop om één van deze redenen niet doorgaat en de bankgarantie ingeroepen wordt, dekt de verzekering het garantiebedrag tot een bedrag van € 35.000,-. De verzekering loopt tot het einde van de looptijd van de bankgarantie bestaande bouw met een maximum van 13 maanden. Ook deze kosten worden via de afrekening van de notaris bij u in rekening gebracht.

Kosten bankgarantie

De kosten voor een bankgarantie bedragen ongeveer 1% van het garantiebedrag. Als wij de bankgarantie voor u aanvragen, dan is dit inclusief onze vergoeding van 0,1% van het garantiebedrag. Deze kosten vermelden wij uiteraard ook in onze hypotheekberekening en onze dienstverleningsovereenkomst. Bij de bankgarantie die wij aanbieden worden de kosten via de afrekening van de notaris bij u in rekening gebracht.

Onze vergoeding voor het verzorgen van de bankgarantie

Graag zijn wij transparant en helder over onze kosten en de vergoedingen die wij ontvangen. Voor advies voor de bankgarantie, het aanvragen van de bankgarantie, het controleren van de bankgarantie en het overleg met de notaris over de bankgarantie  ontvangen wij van de bank een vergoeding van 0,1% van het garantiebedrag.

Rekenvoorbeeld

Stel u koop een woning van € 300.000,-. Volgens de koopovereenkomst dient u een bankgarantie van 10% oftewel € 30.000,- te stellen. De kosten van de bankgarantie bedragen 1% van het garantiebedrijf, oftewel € 300,-. Plus eventueel de optionele bankgarantieverzekering van € 25,-. In totaal dus € 325,-. Onze vergoeding als bemiddelaar is 0,1% van het garantiebedrag, oftewel € 30,-.

Veel gestelde vragen (FAQ) over een bankgarantie

Bij de aankoop van een woning staat in de koopovereenkomst meestal de eis dat je een waarborg stort of een bankgarantie stelt. Een bankgarantie is een waardepapier waarop staat vermeld welke instelling voor jou garant staat voor het bedrag van de waarborgsom. Als u als koper de 10% boete zou moeten betalen en de bankgarantie is afgegeven, dan ontvangt de verkoper dit bedrag van de bank en gaat de bank deze op de koper verhalen. Dan hoeft de verkoper niet zelf achter de koper aan om de 10% boete te betalen.

Een waarborgsom is een zekerheidstelling door u als koper ten gunste van de verkoper bij de aankoop van een nieuwe woning. Als u een woning koopt dan is er in de koopovereenkomst meestal een boete van 10% van de koopsom opgenomen als de aankoop niet door gaat. Als de koper de 10% boete moet betalen en de waarborgsom is bij de notaris is gestort, dan kan de verkoper deze van de notaris ontvangen en hoeft de verkoper niet zelf achter de koper aan om de 10% boete te betalen.

Een bankgarantie voor de aankoop van een woning kost meestal ongeveer 1% van het garantiebedrag. Eventueel komt hier nog een premie voor de optionele verzekering bovenop.

Meestal vraagt u deze aan via de hypotheekadvieseur die uw hypotheek heeft aangevraagd. De bankgarantie kan aangevraagd worden bij de bank die de hypotheek heeft verstrekt of bij een verzekeraar of een borgstellingsmaatschappij die is gespecialiseerd in het verstrekken van bankgaranties.