Gevolgen van overlijden

Het overlijden van uzelf of uw partner heeft veel impact op uw persoonlijke situatie. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Het is geen leuk onderwerp, maar het is wel goed om nu al eens stil te staan bij de financiële gevolgen van een overlijden. Zorg eerst dat u inzage heeft in de gevolgen. Soms is het mogelijk om de financiële gevolgen zelf op te vangen. Als dit niet (voldoende) mogelijk is, dan is het verstandig om hier een oplossing voor te zoeken en dit goed te regelen.

Een aantal belangrijke onderwerpen waar u over na zou kunnen denken:

 • Financiële gevolgen - De financiële gevolgen van overlijden voor de overblijvende (ex-)partner en/of kinderen
 • Nalatenschap - De nalatenschap en erfenis regelen zoals u dit graag zou wensen
 • Uitvaart - De kosten van een uitvaart en het omschrijven van uw uitvaartwensen

Hoe ziet het inkomen en het vermogen van mijn partner eruit na mijn overlijden en is dit voldoende?

Wat zijn de financiële risico's van overlijden?

Een overlijden heeft meestal grote financiële gevolgen, bijvoorbeeld door het daardoor wegvallen van een inkomen. Het kan verstandig zijn om eens op een rijtje te zetten wat de financiële gevolgen zijn van een overlijden van uzelf of van uw partner. Als u een goed overzicht heeft kan het verstandig zijn om iets te regelen om de financiële gevolgen van overlijden op te kunnen vangen.

Waar moet u aan denken bij de financiële gevolgen van overlijden?

Er zijn een groot aantal financiële risico's als gevolg van een overlijden. Denk hierbij eens aan de volgende situaties:

 • Kan de achterblijvende partner de woonlasten of hypotheek blijven betalen, zodat deze kan blijven wonen?
 • Kan de achterblijvende partner de huur van de woning blijven betalen?
 • Heeft de achterblijvende partner voldoende inkomen na overlijden van de partner?
 • Wat zijn de gevolgen van het vervallen van de alimentatiebetaling in geval van overlijden van de ex-partner
 • Hoe kunt u de successierechten (belasting op erfenis) betalen?
 • Is de eventuele huidige overlijdensrisicoverzekering nog wel de voordeligste en voldoende?

Mogelijke oplossing: overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Een overlijdensrisicoverzekering keert eenmalig een bedrag uit in het geval van overlijden van de verzekerde. Soms kan dit ook een periodieke uitkering zijn, een zogenaamde erfrente. De overlijdensrisicoverzekering kan voor veel situaties, die ontstaan door overlijden, een oplossing bieden. Wij vergelijken alle overlijdensrisicoverzekeringen van Nederland. Graag nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen voor een advies. Informatie overlijdensrisicoverzekringen >>


De nalatenschap regelen zoals u het zelf wilt

In de wet zijn een groot aantal regelingen opgenomen hoe een nalatenschap en een erfenis geregeld is als u of uw eventuele partner onverhoopt komt te overlijden. Als u een partner heeft dan is het bijvoorbeeld heel belangrijk hoe u dit eventueel heeft geregeld. Als u niets regelt dan worden de regels van de wet uitgevoerd. Als u bepaalde wensen heeft, dan kunt u heel eenvoudig veel zelf regelen en vastleggen.

Hoe wordt mijn erfenis verdeeld als ik morgen zou komen te overlijden?

Waar moet u aan denken voor uw nalatenschap?

Het is ten eerste verstanig om inzicht te krijgen hoe uw nalatenschap nu geregeld is. Vervolgens kunt u verzinnen of u dit anders wenst te regelen. Een aantal zaken die u zou kunnen onderzoeken:

 • Hoe is uw nalatschap nu (wettelijk) geregeld als u morgen zou komen te overlijden?
 • Komt uw vermogen, zoals uw woning, bij de juisten persoon of personnen terecht?
 • Heeft u een testament? Zo ja, klopt deze nog? Zo nee, is het verstandig om een testament op te stellen?
 • Is het verstand om ook bij leven alvast een aantal dingen te regelen, bijvoorbeeld als u zelf niet meer kunt beslissen?

Mogelijke oplossing: advies van een notaris samen met een financieel adviseur

Wij kunnen u samen met een notaris inzicht geven in uw nalatenschap. Wij kunen aangeven hoe uw nalatenschap nu geregeld is als u morgen zou komen te overlijden. Vervolgens kunt u een aantal zaken anders regelen als u dit wenst. Ook dit kunnen wij in overleg met de notaris en samen met u voor u in orde maken. Informatie (leven)testament >>


De kosten van een uitvaart

Als u, uw partner, of uw kind onverhoopt komt te overlijden dan is dit een emotionele gebeurtenis, maar hier zijn ook kosten aan verbonden. U kunt een groot deel van de zorgen voor een waardig afscheid voorkomen door dit nu alvast goed te regelen.

Weet u wat een uitvaart kost?

Een begrafenis kost als snel tussen de € 8.500,- en € 11.000,- en een crematie tussen de € 6.500,- en € 9.000,-.

Rekenvoorbeeld: Voor een gezin met twee kinderen is dat in totaal al snel € 35.000,-. Een uitvaartverzekering kan dan een goede oplossing zijn.

Waar moet u aan denken voor uw uitvaart?

Het overlijden is al emotioneel. Het regelen van de uitvaart is vaak een zware besting voor de nabestanden. Door nu al een aantal zaken te regelen, kunt u dit voor de nabestaanden iets makkelijker maken. Een aantal zaken waar u voor de uitvaart alvast over na kunt denken zijn:

 • Wat zijn de kosten van de door u gewenste uitvaart?
 • Is er genoeg spaargeld beschikbaar om de uitvaart te betalen?
 • Weten de nabestaanden wat uw wensen zijn voor de uitvaart?

Mogelijke oplossing: Uitvaartverzekering

Op basis van uw wensen stellen wij een advies voor een uitvaartverzekering op. Vervolgens vergelijken wij nagenoeg alle begrafenisverzekeringen van Nederland voor de voordeligste oplossing. Bovendien is het mogelijk om uw uitvaartwensen vast te leggen, zodat de nabestaanden weten wat uw wensen en voorkeuren zijn. Informatie uitvaartverzekringen >>