Assurantiebelasting

Wat is assurantiebelasting

Assurantiebelasting is de Nederlandse benaming van een belasting die wordt geheven op verzekeringen. Assurantiebelasting wordt ook geheven over adviezen over het afsluiten en service voor niet-vrijgestelde verzekeringen door een adviseur.

Een aantal verzekeringen is vrijgesteld van assurantiebelasting:

  • Levensverzekeringen
  • Ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Ziekte- en ziektekostenverzekeringen
  • Werkloosheidsverzekeringen
  • Verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer (dus bijvoorbeeld geen privÊvliegtuig)
  • Transportverzekeringen
  • Herverzekeringen
  • Exportkredietverzekeringentransportverzekeringen
  • Reisverzekeringen soms, hangt af van de vorm en de dekking van de verzekering

Per 1 januari 2013 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%.

Op de meeste verzekeringen betaald u assurantiebelasting. De assurantiebelasting was tot en met 2012 nog 9,7%. In het regeerakkoord is afgesproken dat de assurantiebelasting vanaf 1 januari 2013 is verhoogd naar 21%. De premies die u na 1 januari 2013 voor een groot aantal verzekeringen betaald worden door de assurantiebelasting dus met ongeveer 10% verhoogd.

Historie van de assurantiebelasting

Vanaf Assurantiebelasting
01-03-1984 7,0%
01-03-2008 7,5%
01-03-2011 9,7%
01-01-2013 21,0%

Besparen op uw schadeverzekeringen

Als u benieuwd bent of u kunt besparen op uw schadeverzekeringen, neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende vergelijking.