Onafhankelijke vergelijking

De Groot Financieel Adviseurs maakt altijd objectieve en onafhankelijke vergelijkingen van financiële producten in onze adviezen. Hierdoor kunnen wij u de gunstigste financiële producten aanbieden. Wij doen dit door gebruik te maken van professionele software, aangesloten zijn bij professionele organisaties en wij de code integriteit en code onafhankelijk advies van branchevereniging Adfiz hebben ondertekend.

Welke vragen zou u aan uw financieel adviseur moeten stellen :

  1. Hoeveel verschillende aanbieders vergelijkt u?
  2. Verkoop u ook eigen producten?
  3. Heeft u een relatie met een bank of verzekeraar?
  4. Wat doet u als er bij de bank of verzekeraar iets mis gaat?
  5. Wat doet u als er later betere of goedkopere producten van andere aanbieders te koop zijn?

De Groot Financieel Adviseurs is onafhankelijk van bank en verzekeraars
Onze onafhankelijkheid is gegarandeerd en daar kunt u van profiteren. De Groot Financieel Adviseurs heeft geen enkele binding met banken en verzekeraars. Wij zijn niet (gedeeltelijk) in eigendom van een bank of verzekeraar en wij hebben geen enkele prijs of productieafspraak met een bank of verzekeraar. Ook ontvangen wij sinds 2013 voor complexe financiële producten geen enkele vergoeding meer van banken of verzekeraars. In onze vergelijking van financiële producten maakt de keuze van de bank of verzekeraar voor ons helemaal niets uit. Wij selecteren voor u gewoon de gunstigste oplossing.

Uitgebreide objectieve vergelijkingen financiële producten bij De Groot Financieel Adviseurs
Bij de selectie van de financiële producten in onze adviezen maken wij uitgebreide vergelijkingen. Wij gebruiken hierbij verschillende softwareprogramma's en zijn wij aangesloten bij organisaties die gespecialiseerd zijn in vergelijkingen, zoals moneyview. Bij iedere vergelijking en ieder advies proberen wij zo veel mogelijk verzekeringen of hypotheken voor u te vergelijken. In ons advies geven wij aan hoeveel aanbieders wij voor u hebben vergeleken.

Code Onafhankelijk advies van branchevereniging Adfiz
Bij het geven van adviezen staat het belang van de klant centraal. Indien de adviseur op enigerlei wijze beperkt is in zijn adviesvrijheid voor wat betreft zijn hoofdactiviteiten (bijv. door productieafspraken of vergelijkbare verplichtingen jegens een specifieke aanbieder) kan hij geen lid van Adfiz worden.