Per 1 januari 2014 veranderd er veel met IBAN bankrekeningennummers, SEPA automatische incasso en SEPA acceptgiro en uw premiebetalingen.

Door afspraken tussen de Europese Unie en de Europese banken veranderd ons betalingsverkeer en gaat iedereen werken volgens de Europeesche standaard en gaat iedereen gebruik maken van het langere Europese bankrekeningnummer, IBAN genaamd. Maar ook voor acceptgiro’s en automatische incasso’s veranderen er een aantal zaken.

Betalingen en incasso van uw verzekeringspremie(s) en uw abonnement(en)
Omdat wij de premies van uw verzekering(en) en/of van uw abonnement(en) incasseren willen wij u hierbij graag informeren over de wijzigingen. Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, Acceptgiro en Incasso worden de komende jaren vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA, de Single Euro Payments Area. SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.

Wijzigingen betalingen via Acceptgiro’s
De acceptgiro’s blijven nog bestaan, maar door het gebruik van het langere IBAN bankrekeningnummer en een aantal andere wijzigingen zullen de acceptgiro’s er iets anders uit gaan zien. Daarnaast zijn onze kosten voor het versturen en verwerken van acceptgiro’s verder toegenomen. Graag willen wij u de mogelijkheid blijven bieden om de bedragen via een acceptgiro aan ons te voldoen. Wij zullen vanaf 1 januari 2014 wel een vergoeding gaan vragen voor het toesturen van een acceptgiro. Dit zijn onze kosten voor drukwerk, postzegels, bankkosten en dergelijke en nog exclusief de door ons benodigde extra tijd voor de verwerking. Per 1 januari 2019 worden de acceptgiro’s overigens volledig afgeschaft. Graag willen wij u adviseren om nu alvast over te willen stappen op automatische incasso.

Wijzigingen betalingen via Europese automatische incasso
Vanaf 1 januari 2014 veranderd ook de automatische incasso. Vanaf 2014 ontvangt u periodiek een aankondiging van de bedragen die door ons automatische geïncasseerd zullen gaan worden per e-mail, zodat u voldoende tijd heeft om uw machtiging eventueel in te trekken. Daarnaast zijn de machtigingsformulieren voor het verstrekken van de machtiging voor automatische incasso gewijzigd. Graag willen wij u vragen om het bijgevoegde formulier in te willen vullen en aan ons terug te willen sturen.

Machtiging automatische incasso en notificaties
Indien wij al automatisch incasseren of als u de bedragen in het vervolg automatisch door ons wilt laten incasseren willen wij u graag vragen om de nieuwe bijgevoegde machtiging te willen ondertekenen en aan ons terug te willen sturen. Daarnaast willen wij u graag vragen om ons uw e-mailadres te willen verstrekken, zodat wij de notificatie per e-mail aan u kunnen toesturen. Door de lage kosten van een automatische incasso en het versturen van de notificatie per e-mail kunnen wij u dit kosteloos blijven aanbieden. Wij vragen u dan wel uw e-mailadres aan ons kenbaar te maken, zodat wij de notificatie per mail aan u kunnen toesturen. Indien wij de notificatie per post toesturen zullen wij hier een vergoeding per notificatie voor in rekening brengen.