Einde fiscaal vrijgestelde levensverzekeringen

Vanaf 1 april 2013 is het niet meer mogelijk om fiscaal vrijgestelde levensverzekeringen en bankspaarrekeningen te openen of om bestaande levensverzekeringen om te zetten.

Aflossing d.m.v. levensverzekering(en)
Vanaf 1 januari is hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheek alleen nog mogelijk voor hypotheken die annuïtair of lineair worden afgelost. Het is daarom ook niet meer mogelijk om fiscaal vrijgestelde levensverzekeringen, de zogenaamde “Kapitaalsverzekering Eigen Woning (KEW)” of bankspaar- of beleggingsrekening (SEW en BEW), af te sluiten. Vanaf 1 april 2013 is het echter ook niet meer mogelijk om bestaande levensverzekeringen om te zetten naar deze fiscaal vrijgestelde KEW. Heeft u een levensverzekering die nog geen KEW clausule heeft, maar waarvan u zeker weet dat u deze wilt gebruiken voor de aflossing van uw hypotheek en die u belastingvrij wilt laten uitkeren, dan zult u actie moeten nemen om vóór 1 april 2013 de KEW-clausule door de verzekeraar op uw bestaande levensverzekering te laten aantekenen. Dit geldt overigens niet voor losse overlijdensrisicoverzekeringen. Op pagina 4 (achterzijde 2e blad) treft u een stappenplan aan en als bijlage treft u een concept brief t.b.v. de verzekeraar aan.

Omzetten beleggingsverzekeringen
Ook als u nu een beleggingsverzekering heeft waar nog geen KEW-clausule op aangetekend staat en u overweegt uw beleggingsverzekering om te zetten in een andere levensverzekering of bijvoorbeeld in een spaarhypotheekverzekering dan is dat in de toekomst mogelijk, maar dan dient u wel voor 1 april 2013 de KEW-clausule op de beleggingsverzekering op te laten nemen. Het is bij ons niet bekend tot wanneer verzekeraars levensverzekeringen met KEW-clausules blijven aanbieden. Het is dus van groot belang dat u, indien u de beleggingsverzekering wenst om te gaan zetten, dit zo spoedig mogelijk doet.

Aflosvrij deel huidige hypotheek
De hypotheekrente is sinds 2001 nog maar maximaal 30 jaar vanaf ingangsdatum van de hypotheek aftrekbaar. Dit betekend dat de rente van uw aflosvrije hypotheek vanaf 2031 mogelijk niet meer aftrekbaar is.  Indien u een aflosvrije hypotheek of een aflosvrij deel in de hypotheek heeft dan kunt u tot 1 april 2013 nog een extra fiscaal vrijgestelde levensverzekering of bankspaarrekening koppelen aan het aflosvrije deel en op een fiscaal gunstige wijze sparen voor de aflossing van uw hypotheek. Indien u hierin geïnteresseerd bent dienen wij dit verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 februari 2013 van u hebben ontvangen. Heel veel banken bieden deze mogelijkheid helaas niet meer, waardoor wij niet kunnen garanderen dat uw bank hier aan mee zal werken. Neemt u zo snel mogelijk contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden.

Download brieven

Concept_brief_aan_verzekeraar_-_Verzoek_toepassen_KEW-clausule_PDF.pdf

Concept_brief_aan_verzekeraar_-_Verzoek_toepassen_KEW-clausule_Word.docx