Hypotheekrenteaftrek

Vanaf 1 januari 2013 is de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar voor annuïteiten en lineaire hypotheken. Vanaf 1 januari 2014 wordt de renteaftrek voor bestaande hypotheken verlaagd.

Hypotheekaftrek bestaande hypotheken
Voor uw bestaande hypotheek zijn er geen grote wijzigingen. De hypotheekrenteaftrek wordt echter wel enigszins beperkt voor bestaande hypotheken. Voor alle hypotheken, dus ook bestaande gevallen, gaat vanaf 1 januari 2014 de maximale aftrek elk jaar met een half procent inkomstenbelasting omlaag. De maximale aftrek ligt nu nog op 52%, maar gaat in 28 jaar tijd omlaag naar de hoogte van de derde belastingschijf van 38%. Als u nu dus een belastbaar inkomen boven de ongeveer € 56.500,- heeft en de hypotheekrente tegen 52% in aftrek brengt zal dit vanaf 2014 nog tegen 51,5% mogen zijn.

Hogere schuld dan waarde van de woning?
Door de lagere waarde van woningen komt het regelmatig voor dat de hypothecaire lening hoger is dan de waarde van uw woning. Als u al een bedrag gespaard heeft in een levensverzekering of bankspaarrekening hoeft dit geen probleem te zijn. Houdt u er echter wel rekening mee dat banken kunnen gaan vragen om deze mogelijke restschuld alvast te gaan afbouwen. Daarnaast kan het voor uw persoonlijke financiële situatie ook zinvol zijn om de top van de hypotheek af te bouwen. Neemt u contact met ons op als u hier meer informatie over wenst.

Restschuld na verkoop woning
Heeft u uw woning verkocht of gaat u uw woning verkopen en heeft u na het verkopen van uw huis een restschuld? Dan kunt u voor die overgebleven lening de kosten en de rente maximaal 10 jaar blijven aftrekken. Dit kan veelal ook bovenop de eventueel nieuw af te sluiten hypotheek voor de nieuwe woning. Dit betekend wel dat u deze restschuld in 10 jaar zult moeten aflossen of accepteren dat de rente op deze restschuld na 10 jaar niet meer aftrekbaar zal zijn.

Hypotheekrenteaftrek hypotheken vanaf 1 januari 2013
Vanaf 1 januari is hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheek alleen nog mogelijk voor hypotheken die annuïtair of lineair worden afgelost. Het is daarom ook niet meer mogelijk om fiscaal vrijgestelde levensverzekeringen, de zogenaamde “Kapitaalsverzekering Eigen Woning (KEW)” of bankspaar- of beleggingsrekening (SEW en BEW), af te sluiten.

Woning aankopen met een ‘oude gunstige’ hypotheekaftrek?
Vanaf 1 januari 2013 zijn hypotheken dus alleen nog aftrekbaar als uw hypotheek annuïtair of lineair afgelost wordt. Dit betekend in de praktijk dat uw gehele hypotheek na 30 jaar afgelost kan zijn, maar ook dat uw maandlasten hierdoor uiteraard hoger zullen worden. Als u nog een woning wilt aankopen en nog een spaarhypotheek of een hypotheek met een aflosvrij deel wenst, dan kan dat nog. Deze hypotheken kunnen ook nog in 2013 nog afgesloten worden als u voor 31 december 2012 een onherroepelijke koopovereenkomst voor de aan te kopen woning heeft afgesloten. Hier mogen geen bijzondere voorwaarden in staan. Let dus wel op de strenge voorwaarden waar de koopovereenkomst aan dient te voldoen. De levering en overdracht van de woning mogen in datt geval wel in 2013 plaats vinden. Bent u hierin geïnteresseerd neemt u dan contact met ons op.